El llibre

CANÇONS I DANSES PER A INFANTS

Durant tots aquests anys hem realitzat infinitat de representacions, hem actuat a la totalitat dels pobles de Mallorca, a la majoria dels de Menorca, Eivissa i Formentera, a Catalunya i a nombrossíssimes escoles. Endemés, hem enregistrat molts de discos que han tengut una àmplia difusió. No és difícil, doncs, deduir que les nostres cançons són prou conegudes arreu.

Però tot aquest treball podia quedar parcialment desaprofitat. Amb l’enregistrament dels discos garantíem que les cançons i les danses ens sobrevisquessin, però no que ho fessin les seves possibilitats lúdiques i didàctiques.

Què passarà quan Cucorba deixi de donar suport a aquests enregistraments discogràfics amb les seves actuacions en directe? D’aquesta reflexió va néixer la idea de publicar un llibre que resolgués aquesta mancança, que garantís que un treball tan intens i perllongat en el temps, no perdés bona part del seu sentit.

A l’hora de fer la triadella de les cinquanta-quatre cançons que integren el llibre, ens hem inclinat essencialment per les que tenen més possibilitats lúdico-pedagògiques, les que es poden convertir fàcilment en objecte de ball i de festa i a partir de les quals –dels seus sons, de les seves lletres- es pot elaborar una didàctica, que contenen més riquesa de recursos susceptibles de ser adequadament treballats a l’escola –la música i els seus ritmes, l’expressió mímica, l’estímul i l’exercici de la psicomotricitat, la recreació del llenguatge a través de la poesia, narracions de contes populars, travallengües, endevinalles, jocs infantils... I tot això fonamentat en una llarga experiència d’actuacions en directe, de manera que quasi han estat els propis nins els que han fet la selecció, mostrant les seves preferències amb el seu entusiasme.

“Cucorba. Cançons i danses per a infants” no és un llibre per llegir i abandonar a qualsevol prestatgeria. És una eina de treball i una proposta de divertiment. El que ens agradaria és que els educadors, els monitors de les agrupacions d’esplai, els animadors que canten a les festes populars o a les escoles, els mateixos nins, se’l facin seu, hi treballin, hi juguin, el capgirin damunt-davall i el suquin ben sucat com una taronja madura. Amb atreviment. El llibre no vol ser un catecisme, sinó una espècie d’ens animat que desitja ser explorat i manyuclat. Vos donam les pautes, però no limitam la vostra capacitat d’inventiva. De la mateixa manera que nosaltres hem imaginat noves formes de ballar velles danses, també vosaltres podeu fer les vostres pròpies troballes i, a partir de les nostres músiques, descobrir nous jocs i noves cabrioles.


Discografia | Agenda | Notícies | Lletres | Fans | Animació infantil | Teatre | Premis | Contractació | El llibre