Lletres

Els frares tiren junta

Bon refotre, maldecaps
el senyor Rei mos ha dat.
Tres preguntes, Pare Abat,
que es cuiner contestarà.

Va ben errat
ben errat
si se pensa que em fotrà.
Sí, ben errat,
ben errat
si creu que m'embarcarà.

Cridem: visca -tots plegats-
es cuiner de la Real!

Ben menjat i ben begut,
dormir molt, tranquil·litat.
Pare nostres, bons cuinats:
quina vida mos pegam!

Va ben errat
ben errat
si se pensa que em fotrà.
Sí, ben errat,
ben errat
si creu que m'embarcarà.

Cridem: visca -tots plegats-
es cuiner de la Real!

Cresta encesa, fet un gall,
es magrel·lo mal surat
ben de pressa semblarà
un pobre gat escaldat

Va ben errat
ben errat
si se pensa que em fotrà.
Sí, ben errat,
ben errat
si creu que m'embarcarà.

Cridem: visca -tots plegats-
es cuiner de la Real!

Lletra: Francesc Aguiló
Música: Miquel Brunet
Discografia:
Cucorba té 3 pallassos. Produccions Blau 1998. CD i casset
 

 

Cerca per títols:
     
Cerca per CDs:

 

 

Discografia | Agenda | Notícies | Lletres | Fans | Animació infantil | Teatre | Premis| Contractació | El llibre